سیستم‌های اطفای گازی

سیستم‌های اطفای گازی چیست ؟

سیستم های اطفاء حریق با عامل گاز، سیستم هایی هستند که حریق را با کمک یک عامل اطفاء گازی سرکوب میکند. مکانیزم عمل گازهای مختلف در اطفای حریق، متفاوت است. متداول‌ترن گازهایی که در این سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل موارد ذیل است:

گاز FM200: این گاز جزو ترکیبات هالوژنه یا هالوکربن‌ها می‌باشد و با کنترل واکنش‌های زنجیره‌ای، از ادامه حریق جلوگیری می‌کند.

گاز CO2: این گاز، گازی سنگین‌تر از هوا بوده و از طریق کاهش غلظت اکسیژن محیط پیرامون حریق و خفه کردن آن، به کنترل آتش‌سوزی می‌پردازد.

گازهای خنثی: گازهایی نظیر نیتروژن و آرگون و یا ترکیباتی از آن‌ها با اسامی تجاری نظیر IG55 (آرگونایت) یا IG541 نیز در سیستم‌های اطفای گازی استفاده می‌شود که مکانیزم عملکرد آن‌ها نیز شبیه دی اکسید کربن بوده و از طریق رقیق سازی غلظت اکسیين هوا باعث خفه شدن حریق می‌گردد. سیستم های اطفاء حریق گازی در جاهایی که آب، فوم و پودر سیستم های ناکارآمد یا اطفاء موثری ندارند و یا این عوامل خاموش کننده باعث آسیب قابل توجهی میشود،مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم های اطفاء حریق گازی " تمیزترین" سیستم های اطفاء می باشند که طیف وسیعی از گازهای اطفاء مختلف را میتوان در این سیستم مورد استفاده قرار داد.

کاربردهای عمده سیستم‌های اطفای حریق گازی:

اتاق بایگانی

مراکز مخابرات

مراکز سرور و اطلاعات

گالری هنر و موزه ها

آزمایشگاه ها

ژنراتورهای اضطراری

اتاق های باتری

ایستگاه های برق نیروگاه،پتروشیمی

و...

شرکت ایمن سازان پارس آمادگی ارائه مشاوره تخصصی، طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی انواع سیستم‌های اطفای حریق گازی را دارد.